Wie we zijn

https://www.emporiashop.be is een onderdeel van Essec Telecom Center

Bescherming van persoonsgegevens

Emporiashop.be van Essec ‘Essec Telecom Center NV’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Essec zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Essec Telecom Center zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij Essec Telecom Center een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Essec Telecom Center zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Essec Telecom Center NV, met maatschappelijke zetel te Hyundailaan 1, 3980 Tessenderlo, met ondernemingsnummer BE 0441.787.092 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft.
Essec Telecom Center NV is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.
U kan Essec Telecom Center contacteren per mail op info@essec.be of telefonisch naar 011/450 460.

2. Verwerkers
Wanneer Essec Telecom Center NV onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zal Essec Telecom Center NV steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacybeleid.

Je privacyrechten
Je kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:
– recht op toegang tot de persoonsgegevens die Essec Telecom Center NV over    
   jou ter beschikking heeft;
– recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens;
– recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
– recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
– recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
– recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je beroep wilt doen op je privacyrechten, zoals hierboven bepaald, stuur dan een brief met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart per post naar Essec Telecom Center NV, Paalsesteenweg 201/A – 3583 Paal-Beringen. Dit als bewijs van je identiteit.

Essec Telecom Center NV zal binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag, gevolg geven aan je vraag.

Beveiliging persoonsgegevens

Essec Telecom Center NV verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot je persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens.
Essec Telecom Center NV zal alle persoonsgegevens die het heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU) en/of binnen haar eigen ICT-omgeving.

Ondanks het veiligheidsbeleid van Essec Telecom Center NV, de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan Essec Telecom Center NV hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.
We doen er echter alles aan om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor.
Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices.

Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles. Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons kantoor dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid rond de bescherming van je persoonsgegevens.

De klant geeft aan Essec Telecom Center NV de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Essec Telecom Center NV handelt hierbij in overeenstemming met de Belgische wet voor de verwerking van persoonsgegevens d.d. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Veilige betalingen

Om veilig te kunnen betalen maakt Essec Telecom Center voor zijn website www.emporiashop.be gebruik van Mollie tijdens het afrekenen van je bestelling via een beveiligde internetverbinding. Met behulp van SSL worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Wij krijgen uw creditcard gegevens niet te zien, we zien enkel en alleen of je betaling in orde is of niet.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Essec gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Essec geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Essec en onze www.emporiashop.be, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

ODR-platform

De Europese Commissie heeft een nieuwe online platform opgericht om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Meer informatie kan u vinden op http://ec.europa.eu/odr/